Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TMT Pro Service Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä

TMT Pro Service Oy
Kuormaajantie 3
40320 Jyväskylä

Y-tunnus: 2869545-7
Puhelin: +358 (0)14 610292

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomas Lötjönen, toimitusjohtaja
Puhelin +358 (0)14 610292

 

Rekisterin nimi

TMT Pro Service Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään TMT Pro Service Oy:n tilausten, työmääräysten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollisesti syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, tiedot tuotearvioinneista, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, sekä tiedot tilauksista ja ostetuista tuotteista sekä palveluista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus ja Trafi-tietopalvelu.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä, salassapitovelvoitteen alaisilla henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

TMT Pro Service Oy
Tuomas Lötjönen
Kuormaajantie 3
40320 Jyväskylä

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Henkilökohtaisesti esitetty pyyntö tulee vahvistaa allekirjoittamalla pyyntölomake.

TMT Pro Service Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä TMT Pro Service Oy:n asiakaspalveluun, puh. +358 (0)14 610292, kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@tmtpro.fi.

 


Ajankohtaista